Gaudendo
Ultraljudskurser

Att se bortom det som är synligt...

ULTRALJUDSKURS AV HALSENS MJUKDELAR INKLUSIVE TYREOIDEA OCH PARATYREOIDEA

Kursbeskrivning

SAMMANFATTNING

Kursen syftar till att ge deltagarna en solid grund inom diagnostiskt ultraljud för huvud- och nackområdet i klinisk praxis. Den riktar sig till både nybörjare och erfarna praktiker som vill förbättra sina ultraljudsfärdigheter. Genom att begränsa antalet deltagare erbjuder programmet en individuellt anpassad inlärningsupplevelse, vilket säkerställer en kvalitativ utbildningsmiljö för effektiv kunskapsöverföring.

VARFÖR ULTRALJUD

Ultraljud har blivit ett viktigt radiologiskt diagnosverktyg inom flera medicinska och kirurgiska specialiteter. Ultraljud kan erbjuda detaljerad anatomisk information om huvud- och halsområdet och är den främsta undersökningsmetoden för resistens på halsen, lymfkörtlar, spottkörtel och sköldkörteln. Följaktligen utgör det ettvärdefullt komplement till den kliniska undersökningen och preoperativ planering samt är avgörande vid tyreoidautredningar.

TILL VEM

Kursen riktar sig mot ST-läkare och specialister inom öron-näsa-hals och andra specialiteter som utför huvud- och halsultraljud, såsom endokrinologer, barnläkare, radiologer med flera. Kursen vänder sig både till erfarna läkare som strävar efter att förbättra sina ultraljudsfärdigheter och nybörjare som är intresserade av att komma igång med ultraljud i sin kliniska verksamhet.

MÅLSÄTTNING

Vid utbildningens slut kommer deltagarna att känna till indikationerna för ultraljud i halsen och förstå styrkorna, svagheterna och begränsningarna med ultraljud i huvud och hals. Deltagarna får kunskap och färdigheter som krävsför att självständigt utföra grundläggande ultraljudsundersökningar av huvud och hals.

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Kursen innefattar en bred teoretisk genomgång som inkluderar ultraljudsfysik, inställningar, knobologi och sonoanatomi (SWEEPS) samt ger en överblick av olika normala och patologiska ultraljudsfynd i halsens mjukdelar. En viktig del är undervisningen om tyreoideasjukdomar och EU-TIRADS-klassificeringen. Dessutom utforskar kursen användningen av ultraljud vid nålbiopsier, injektionsbehandlingar och kirurgiska ingrepp.

I enlighet med EFSUMB nivå 1-utbildningen betonar denna kurs praktisk träning, vilket utgör över 50% av programtiden. Deltagarna genomför praktiska övningar under handledning av erfarna handledare, där de undersöker varandra i mindre grupper.

Efter kursens slut kan deltagarna skickligt identifiera anatomiska strukturer i halsen med ultraljud och genomföra noggranna och systematiska ultraljudsundersökningar. Kursen avslutas med en webbaserad kunskapsbedömning.

EFTER KURSEN

Deltagarna uppmanas att fortsätta sin egen utbildning och kommer att ha tillgång tillkursens föreläsningar.

Våra handledare*

* Den faktiska listan över föreläsare som bidrar till en viss kurs kan skilja sig åt.

Ultraljudskurs Stockholm

måndag 18 - tisdag 19 nov 2024

The Winery Hotel

Kursspråk

Föreläsningarna är huvudsakligen på svenska, eventuellt på engelska.

Praktiskt träning och handledning individuellt anpassad, svenska eller engelska.

Kursanmälan

Skicka tillbaka den ifyllda, signerade och inskannade dokumentet till ultraljud@gaudendo.se.

(Obs! Dokumentet kan redigeras digitalt före utskrift.)

Sista ansökningsdatum: 18 oktober 2024

Pris

Kursavgift: 10 200 SEK ex. moms

I kursavgiften ingår gediget kursmaterial, för- och eftermiddagsfika såväl som lunch båda dagarna samt  kursmiddag på Terreno Kitchen restaurang i hotellet.

Övriga kostnader såsom resa och logi bekostas av deltagaren.

Logi: Hotellet erbjuder boende till kursdeltagarna för ett rabatterat pris.

Programöversikt

     18 november (9:30 - 16:30)

 • Ultraljudets fysik
 • Inställningar och positionering
 • Knobologi , terminologi
 • Ultraljudsanatomi
 • Spottkörtlar
 • Ultraljudsledd punktioner och behandlingar
 • HANDS ON

    19 november (8:30 - 15:30)

 • Lymfkörtlar , cystor
 • SWEEPS
 • Tyreoidea, paratyreoidea,
  EU-TIRADS
 • Ultraljud och operation
 • Quiz
 • HANDS ON (repetition)

Max antal deltagare: 16

Kursansvarig: Gabriella Kecskés, överläkare , MD, PhD

Kurslokal

The Winery Hotel är världens första hotell med ett urbant vineri i samma byggnad vilket gör ett event på The Winery Hotel en upplevelse olik någon annan. Här bor du både nära Stockholm city och fina naturområden. Hotelet är miljömärkt med Svanen.

Flertalet bussar inklusive av flygbussar stannar i närheten av hotellet och det är även gångavstånd från Solna och Ulriksdals pendeltågsstation. Länk till mer information inför besöket.

Hotellet erbjuder våra kursdeltagare boenden till förmånliga priser.

Våra samarbetspartners